Den v MŠ

6.30 – 8.40
spontánní hry dětí, didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry pohybové aktivity

8.40 – 9.00
hygiena, svačina

9.00 – 9.40
integrované vzdělávání /prožitkové, kooperativní, tématické učení

9.40-11.40
pobyt venku

11.40-12.10
oběd, hygiena

12.10-14.00
relaxace s pohádkou, individuální logopedická péče, klidné činnosti pro nespící děti od 13:00 /grafomotorika, řešení pracovních listů, tvořivé činnosti, doplňkový program

14.00-14.30
hygiena, pohybová aktivita, svačina

14.30-16.15
spontánní aktivity a hry dětí, pokračování didakticky zacílených činností