Dokumenty

MĚSIČNÍ VÝŠE ÚPLATY V MŠ OD 1.9.2024

OBĚDY DO ŠKOL 2024/25

ŽÁDOST O PŘIJETÍ NA HL. PRÁZDNINY 2024

ÚPLATA ZA HL. PRÁZDNINY 2024

Projekt Šablony I.  


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024-2025

Informace pro podávání žádostí o přijetí do MŠ

Směrnice k přijímání dětí do MŠ 20242025

Žádost o přijetí do MŠ 2024-2025


ROZPIS PLÁNOVANÝCH AKCÍ V MŠ 2023/2024


Město Uherský Brod zjišťuje zájem rodičů o umístění dětí ve věku dvou až tří let do mateřských škol nebo dětské skupiny.


Návrat dětí ze zahraničí


Přihláška ke stravování 2023/24


Souhlas k inkasu


Cena a způsob úhrady stravného


Úplata za předškolní vzdělávání


Denní režim v MŠ


Školní vzdělávací program


Školní řád


Oznámení ukončení předškolního vzdělávání


Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Úspěšný vstup do školy


GDPR

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation). 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační memorandum o ochraně osobních údajů


Hlášení incidentu – Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů


Žádost – uplatňování práv Subjektem údajů


Informace poskytované správcem