Dokumenty

Projekt Šablony I.  


ZÁPIS DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2023-2024

Informace pro podávání žádostí o přijetí do MŠ

Směrnice k přijímání dětí do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ 2023-2024


ROZPIS PLÁNOVANÝCH AKCÍ V MŠ


Žádost o přijetí na prázdninový provoz


Návrat dětí ze zahraničí


Přihláška ke stravování


Souhlas k inkasu


Cena a způsob úhrady stravného


Úplata za předškolní vzdělávání


Denní režim v MŠ


Školní vzdělávací program


Školní řád


Oznámení ukončení předškolního vzdělávání


Formulář oznámení zahájení individuálního vzdělávání


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku


Úspěšný vstup do školy


GDPR

Dne 25.05.2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je přímo použitelné ve všech členských státech EU (bývá označováno zkratkou GDPR z anglického názvu nařízení General Data Protection Regulation). 


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informační memorandum o ochraně osobních údajů


Hlášení incidentu – Protokol o ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů


Žádost – uplatňování práv Subjektem údajů


Informace poskytované správcem