Zaměstnanci

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Rachůnková Pavlína – zástupce statutárního orgánu školy
 • Bc. Gorošová Anna – zástupkyně ředitelky
 • Bc. Urbanová Eva – ředitelka-mateřská dovolená
 • Třída: Myšky
 • Mgr. Pavlína Rachůnková
 • Mgr. Martina Kubišová
 • Třída: Žabky
 • Kovaříková Miroslava
 • Michalcová Jaroslava
 • Třída: Veverky
 • Slunečková Zuzana
 • Bc. Anna Gorošová

Mgr. Kubková Pavlína – speciální pedagog, logoped

Nepedagogičtí pracovníci

Pěrková Markéta – školní asistent

Správní zaměstnanci

 • Beníčková Pavla
 • Olivová Sylva
 • Helísek Josef

Pracovnice školní jídelny

 • Vedoucí školní jídelny:  Zetková Mária
 • Záchvějová Jaroslava
 • Olivová Sylva

Účetní: Řezníčková Dagmar

Mzdová účetní: Sekaninová Oldřiška