INFORMACE PRO RODIČE

V PONDĚLÍ 16.10. DĚTI ZE TŘÍDY ŽABIČEK A VEVEREK

NAVŠTÍVÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ.

PROSÍME, ABY SI DĚTI DONESLY S SEBOU: BATŮŽKY, DOBŘE UZAVIRATELNÉ PÍTÍ A SPORTOVNÍ OBLEČENÍ, OBUV, PLÁŠTĚNKU.

AKCE BUDE PŘIZPŮSOBENÁ VZHLEDEM K POČASÍ.