KLUBÍČKO

Adaptační kroužek Klubíčko bude pro všechny děti ze třídy Myšiček probíhat každý čtvrtek od 15:15h.

Začínáme již tento čtvrtek 7.9.

Těšíme se na vás.