KONZULTACE – VEVERKY

Třída Veverek bude mít 1.termín konzultací ve středu, 28.2., od 14:45hod. (POZOR, 1.TERMÍN ZRUŠEN – BUDE NABÍDNUT NÁHRADNÍ, T.J. 13.3.) ve sborovně MŠ. Děkujeme za pochopení.
2. termín bude ve čtvrtek, 7.3. taktéž od 14:45h.
Kdo má zájem, zapište se u šatny.